Bij AnyBridge is het idee ontstaan voor een innovatieve oplossing voor het op afstand beheren van voorraden in (veevoeder)silo's, waarbij gebruik gemaakt wordt van de draadloze en energiezuinige technologieën waarop AnyBridge zich specialiseert. Voor de realisatie van de oplossing is ondersteuning verleend vanuit het fonds Gelderland voor Innovaties.

 

Over Gelderland voor Innovaties

Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) investeert in kansrijke bedrijven die zich profileren als voorloper of trekker van de regionale economie. In het bijzonder in de sectoren Life Sciences & Health, Agro-Food, Maakindustrie, High Tech Systems & Materials, en Energie- en Milieutechnologie. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven die zich in een (door)start-, groei-, buy-out, buy-in of herstructureringsfase bevinden. PPM Oost beheert tevens een aantal fondsen waaronder Gelderland voor Innovaties.

Gelderland voor Innovaties is bedoeld ter stimulering van innovatieve ideeën met economische potentie. Vanuit dit fonds worden achtergestelde geldleningen beschikbaar gesteld waarmee Gelderse MKB-ondernemers hun projecten kunnen realiseren. Gelderland voor Innovaties is mede mogelijk gemaakt door een financiering van de provincie Gelderland, de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en PPM Oost. Gelderland voor Innovaties wordt uitgevoerd door Oost NV en PPM Oost.

 

files/thirdPartyLogos/ppmOost_innovatiefonds.jpg